Blízko Little Big Hornu

BLÍZKO LITTLE BIG HORNU tradocional

text: L.Payne/J.Vyčítal
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

hráno na 3.harmoniky - Sloka "G"a"C" - Refrén"A" orig: A moll/A dur

1.poloha / C harmonika - A moll/
6.poloha / G harmonika - A moll/
1.poloha / A harmonika - A dur /

"G"
-4 -4 -4 -4 5 -5 -4 -6 6 -6 -5 -5 -5 -5
1. Tam kde le-ží Lit-tle Big Horn je in-di-án-ská zem

"C" 5 5 5 5 5 5 -6 -6 5 -5 -4 -4 -4 -4
tam při-jíž-dí ge-ne-rál Cus-ter se svým pra-po-rem

5 5 5 5 5 5 -6 -6 5 -5 -4 -4 -4 -4
mo-drý ka-bá-ty jez-dců stí-ny dlou-hejch ka-ra-bin

"G" -4 -4 -4 -4 5 -5 -4 -6 -5 5 -4 -4 -4 -4
a z in-di-án-skejch sig-ná-lů po ne-bi le-tí dým

"A" 6 6 6 6 -6 6 6 6 6 -6 6 -5
Ref: Ří-kal to Jim Brid-ger já měl jsem v no-ci sen

6 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -6 6 6 -6 6 5
pod sed-mou ka-va-le-ri-í jak kr-ví rud-ne zem

6 5 6 6 6 -6 6 6 6 5 5 -5 6 -6
kmen Si-ou-xů je sta-teč-ný a do-bře svůj kraj zná

-4 -4 -4 -4 5 -5 -5 -5 5 4 4 4 4
proč Cus-ter ne-po-slou-chá ta slo-va va-rov-ná

2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí: zpátky povel dej,
jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.

Ref: Říkal to Jim Bridger.....

3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín,
padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.

Ref: Říkal to Jim Bridger.....

4. Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem,
v oblaku prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

Ref: Říkal to Jim Bridger.....