Bílé Vánoce

Bílé vánoce /White Christmas/
hudba: I.Berlin

text: J.Moravec
K.Gott

zapsal Petkon

1.poloha/ C harmonika - C dur / +4! overblow na 4.dírce
+5! overblow na 5.dírce

5 -5 5 +4! 5 -5 +5! 6
Já sním o vá--nocích bí--lých

-6 -7 7 -8 7 -7 -6 6
vá-no-cích ja-ké z dětství znám

4 -4 5 5 5 -6
zněly zvonky saní

6 4 4 4 6 -5 5
a každé přání v ten den

-5 5 -4 4 -4
splnilo se nám

5 -5 5 +4! 5 -5 +5! 6
Já sním o vá--no-cích bí--lých

-6 -7 7 -8 7 -7 -6 6
vá-nočním stromku zá-ří-cím

4 -4 5 5 5 -6 6 4
světla svíček jmelí a sníh

4 -4 5 5 -6 -3 -3 -3 4
tak byl krásný den o vá-no-cích

Já sním o vánocích bílých
vánočním stromku zářícím

4 -4 5 5 5 -6 6 7
světla svíček jmelí a sníh

4 -4 5 5 -6 -3 -3 -3 4
tak byl krásný den o vá-no-cích