Bejvávalo, bejvávalo

Bejvávalo, bejvávalo

1.poloha / C harmonika- C dur/
/ lze hrát jako 3- hlasý kánon /

4 4 -4-3 4 4 -4-3 4 4 -4-3 4 4
1. Bejvávalo bejvávalo bejvávalo dobře

5 5 -5-4 5 5 -5-4 5 5 -5-4 5 5
2. bejvávalo bejvávalo bejvávalo dobře

6 6 -5 5 5 -4 6 6 -5 5 5 -4
3. za našich mladých let bejval svět jako květ

4 4 -4-3 4 4 -4-3 4 4 -4-3 4 4
bejvávalo bejvávalo bejvávalo dobře