Až pojedu orat

Až pojedu orat
autor: Fanoš Mikulecký

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika- C dur/

6 -5 5-4 4 4 -5 5 -5 6 -6-4
Až pojedu orat na rovinu širú

6 -5 5 -4 4 4
zavolám si s sebú

-6 -6 -7 7 6 -5 5 -4 4
ej frajárečku moju milú

Frajárečka moja bude za mnú chodit

a koníčky vrané

ej ručenkú ně bude vodit