Až já pojedu přes ten les

Až já pojedu přes ten les

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika - d moll /

-4 5 -5-5 5 -4 --4 -4
Až já pojedu přes ten les

-5 -5 6 -6 -6 6 -5 5 -5
jen ty mě koníčku pěkně nes

-6 -6 6 -5 -5 -5 -5 5 -4-4
/: stupej a stupej jenom nedupej

-4 5 -5-5 5 -4 --4 -4
nes mě koníčku kam ty chceš :/