Až já budu velká

Až já budu velká

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 5
Až já budu velká bude ze mne selka

-5 -6 -6 -5 5 6 6 5
přijďte k ná-ám já vám dá-ám

-4 5 -5 6 -6 6
plný krajáč mléka

-5 -6 -6 -5 5 6 6 5
přijďte k ná-ám já vám dá-ám

-4 5 -5 -3 -4 4
plný krajáč mléka