Avalon

Avalon

tradicionál

text Jan Hlaváč
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 -3 ---3 3 4 4
Měl dům v něm dvanáct síní

3 4 -4 5 -5 5 -4
sám spával v koňských žíních

5 6 5 6 3 3 4
každé ráno slýchal zvon

4 -4 5 5 -5 -4 4
když se budil A--va-lon

Dal trávě léčit rány
a vítr vláčel brány
proplul s truhlou zlatých spon
do přístavu Avalon

6 6 -6 6 5 6 6 -5 5
R: Příboj to vzdal už chybí jen sáh

6 -6 6 5 5 -5 -5 5 -4
dým jde z hor světla po ní-žinách

5 6 5 6 3 3 4
proplul s truhlou zlatých spon

-4 5 5 5 -5-4 4
do přístavu A-va-lon

Sto dní pak z polí sklízel
kámen pot i svízel
pod korouhví nestál on
když vítězil Avalon

R: Příboj to vzdal už chybí jen sáh
dým jde z hor světla po nížinách
první v cíli nestál on
když vítězil Avalon

Má dům v něm dvanáct síní
sám spává v koňských žíních
každé ráno slýchá zvon
když se budí Avalon