Ani k stáru

ANI K STÁRU
hudba: J.Uhlíř -
text: Z.Svěrák

z filmu Vratné lahve

zapsal Old sweat

1. poloha / C harmonika - C dur/

4 5 -5 6 6 6 -5 5 5 -5 6 -5 -5 -5 5 6 -5
Mám plo-ché no-hy po te-tě a fan-ta-zi-i po svém strý-ci.

4 5 -5 5 5 5 -4 4 4 -4 5 -4 -4 -4 4 5 -4
Už dlouho šlapu po svě-tě a ne-vím, co mám o něm říci.

4 5 -5 6 6 6 -5 5 5 -5 6 -5 -5 -5 5 6 -5
Kdy-si jsem sní-val o Ni-lu a pak se pla-vil po Vl-ta-vě.

4 5 -5 5 5 5 -4 4 4 -4 5 -4 -4 -4 4 5 -4
Já vě-řil spou-stě o-my-lů a do-dnes ne-mám jas-no v-hla-vě,

-4 -4 -4 5 -4 4
ne-mám ja-sno v-hla-vě.

5 -5 6 6 6 6 6 6 6 6 -6 6
R: A-ni k-stá-ru, a-ni k-stá-ru, a-ni k-stá-ru

5 -5 6 6 6 6 6 6 6 6 -6 6
ne-mám o ži-vo-tě pá-ru, ne-mám pá-ru,

-6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 5 -5 6 -4
tře-ba-že jsem dos-ti se-čtě-lý, seč-tě-lý

5 -5 6 6 6 6 6 6 6 6 -6 6
Až mi tvá-ře zce-la zble-dnou, zce-la zble-dnou

5 -5 6 6 6 6 6 6 6 6 -6 6
dal bych si ho ješ-tě jed-nou, ješ-tě jed-nou,

-5 6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 5
tře-ba s-vá-mi, tře-ba s-vá-mi, chce-te-li,

-5 6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 5
tře-ba s-vá-mi, tře-ba s-vá-mi, chce-te-li.

Už dlouho šlapu po světě
a čekám, co se ještě stane.
Mám pořád duši dítěte
a říkají mi starý pane.

Já citově jsem založen,
při smutných filmech slzy roním.
A měl jsem taky málo žen,
teď už to asi nedohoním,
už to nedohoním.

R: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru
nemám o životě páru, nemám páru,
třebaže jsem dosti sečtělý, sečtělý
Až mi tváře zcela zblednou, zcela zblednou
dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou,
třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li,
třeba s vámi, milé dámy, chcete-li.