Andělské přátelství

Andělské přátelství Adam Michna z Otradovice

Loutna česká

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur / originál v C dur

3 4 4 -4 -4 5 - 4 4 4 -5 5 -4 4
Nebeští ka-va-lé-ro-vé vinšuj-te štěstí

3 4 4 -4 -4 5 -4 4 4 -5 5 -4 4
vy jste mé svadby družbové veďte z neště-stí

-4 -4 -4 -4 5 -4 4 -3
ne-věstu mou vám se vě-ří

-3 4 -4 -4 -4 5 -4 4 -3
mně-ě a vám se o-na svěří

3 ---3 4 4 -3 4 5 -5 5 -4 4 4
veďte ji andě-lé ke mně archandě-lé

Hrnou se do nebeského paláce hosti
jest z pokolení lidského milenek dosti
musí pozadu zůstati
svět a proto i zoufati
již mu s pytlem dali místo jej mně vzali

Anjelé mojí vudcové ruce podejte
nebeské svadby družbové mne Kristu dejte
s kterým bych se radovala
a na věky hodovala
v nebeském paláce k té pomozte lásce