Andělská

Andělská
hudba: M.Rörich

text: P. Haas
Nezmaři

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

-4-4-3 4 4 ---3 3 ---2 2 3
Veliký přání já měl jsem a mám

-4-4 -3 4 4 ---3 3 4 -4 -4
dívám se do nebe a poslouchám

-5 -5 -5 5 -4 -4 6 5 -4 4
jednou tak vidět se anděly smát

5 5 5 -4 4 4 -4 -4 5 -4
nejdřív jim nalít a potom řeč dát

5 -4 4 -4 4 -4 5 5 -4 -4
R.: Vyzvá-ní zvony už vidím je jít

5 -4 4 -4 4 -4 5 5 -4 -4
hádají z dlaní zda nebýt či být

5 -4 4 -4 4 -4 5 5 -4 -4
jeden jak druhý a vedou si svou

5 -4 4 -4 4 -4 5 5 -4 -4
svatozář tíží a sandále dřou

Začli jsme rozmlouvat a začli jsme pít
varhany zněly tak jak to má být
a pak jsme zpívali každej tu svou
gloria říkali že prej mě zvou

R.: Vyzvání zvony ...

Že prý se mám modlit a že nemám lhát
dál už nic nevím pak už se šlo spát
chtěl jsem být lepším no a teď to mám
andělé zmizeli já jsem na to sám

R.: Vyzvání zvony ...

R.: Vyzvání zvony ...