Andel

ANDĚL
hudba: Karel Kryl

text: Karel Kryl

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/

5 5 -4 4-4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 4 -4
Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mýdla

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 -4 4
přinesl jsem si anděla polámali mu křídla

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 4 -4
Díval se na mě oddaně já měl jsem trochu trému

5 5 -4 4 -4 5 6 5 5 5 -4 4 -4 -4 4
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému

6 7 -8 8 -8 7 6 7 6 5 6 6
R: A proto prosím věř mi chtěl jsem ho žádat

6 7 -8 8 -8 7 6 7 6 5 6 6
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat

-4 4 4 4 -4 -4 6 5 (6-6 6 5 6)
co mě čeká a nemine

-4 4 4 4 -4 5-4 4
co mě čeká a nemine

Pak hlídali jsme oblohu
pozorujíce ptáky
debatujíce o Bohu
a hraní na vojáky
Do tváře jsem mu neviděl
pokoušel se ji schovat
To asi ptákům záviděl
že mohou poletovat

R: A proto prosím věř mi ........

Když novinky mi sděloval
u okna do ložnice
já křídla jsem mu ukoval
z mosazné nábojnice
A tak jsem pozbyl anděla
on oknem odletěl mi
však přítel prý mi udělá
nového z mojí helmy

R: A proto prosím věř mi ........