All Blues - Miles Davis

hlavní téma

-3. -1 -3 4 -3
-1 -3. -1 -3 4 -3
-3" -3' 4 -4 4 -3' -3"
-3. 3.
3 -3"' -3" -3"
-3' -3"
-3" -3
-3" 3

nota s tečkou je dlouhý tón