Ach není tu není

Ach není tu není

1.poloha / C harmonika - C dur/

-6 6 -5 -5 5 5 5 -4 -4 -6 6 6
Ach není tu není co by mě těšilo

-6 6 -5 -5 5 5 5 -4 -4 4
ach není tu není co mě těší

5 -4 -4 -5 5 5 6 -5 -5-6 6 6
kdyby tu bývalo co mě těšívalo

-6 6 -5 -5 5 5 5 -4-4 4
bylo by mé srdce veselejší

Jaké to vorání bez pluhu bez koní
jaké to vorání bez koleček
takové vorání jako milování
jako milování bez hubiček

Pořád mně dávají co se mně nelíbí
pořád mně dávají co já nechci
dávají mně vdovce ten má jen půl srdce
půl ho dal nebožce půl by dal mně