Česká hymna - Kde domov můj

-7 7 -7 -5 -6 6 -5 5
Kde do-mov můj, kde do- mov můj?
5 5 5 7 -7 7 -7 6 5 5 5 5 7
Vo-da hu-čí po- lu – činách bo- ry šu- mí
8 -8 7 -7 -7 -7 -7 7 -7 -6 6
Po ska li nách, v sa- dě skví se ja-ra květ
-7 -7 -8 7 -7 -6 6 6 6 6 6 6-6 -7 -7 7
zem- ský ráj to na po- hled. A to je ta krá- sná ze-mě
7 7 7-7 -7 7 -7 6 8 -8 -8 -7 -5 6 5
ze- mě čés- ká do-mov můj, ze-mě čés- ká do-mov můj!