Vlak v 0.05

(Cocaine Blues)
VLAK V 0.05 T.S.Arnal / J.Vyčítal

zpěv: M.Tučný / Greenhorns

zapsal Old sweat
2 verze:
1.poloha /C harmonika - C dur/ - OB na 5.a 6. dírce
2.poloha /C harmonika - G dur/ - oB na 5. dírce

Verze 1.

4 4 5 -5 6 6 -6 6 5 5 5
1. Já ti řek-nu proč jsem dne-ska div-nej tak

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
když v dál-ce za tu-ne-lem za-čne hou-kat vlak

-6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 6 -8 -7 6
proč ne-chá-vám svou ci-ga-re-tu vy-has-nout

6 7 6 +6! -6 6 5 -5 +5! 6 5 4
a kaž-dou chví-li sto-jím ja-ko sol-nej sloup

verze 2.

3 3 -3 4 -4 -4 5 -4 -3 -3 -3
2. Tou-hle tra-tí já jsem jez-dil řa-du let

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
ma-ši-na a ko-le-je by-ly můj svět

5 +5! +5! +5! +5! +5! +5! +5! -4 -6 +5! -4
a par-ta z vla-ku se kte-rou jsem cho-dil pít

-4 6 -4 -5 5 -4 -3 4 --4 -4 -3 -2
stroj-vůd-ce Mike Vý-hyb-ka Joe a brz-dař Kid

3. Jednou když jsme jeli z Frisca v nula pět
tahle trať nebejvala nikdy žádnej med
po banánový slupce sklouz' a z vlaku slít
a pod kolama zůstal mladej brzdař Kid.

4. Za rok nato zase z Frisca v nula pět
vyjel si Mike-mašinfíra naposled,
tam v zatáčce za tunelem při srážce
z budky vylít' a zlomil si vaz vo pražce.

5. Pak už jsem zbyl jen já a Výhybka Joe,
ale neštěstí chodilo kolem nás dvou,
jednou Výhybka Joe už nevrátil se zpět,
ani on, ani ten vlak z Friska v nula pět

6. Takže už víš, proč jsem dneska bledej tak
já slyším za tunelem houkat divnej vlak
v něm jede parta, se kterou jsem chodil pít
strojvůdce Mike, Výhybka Joe a brzdař Kid.

*: Ten vlak od Fris-ca už se ří-tí tmou

tak a-hoj Ki-de Mi-ku Joe