Svatební zvony

(Wedding Bels)
SVATEBNÍ ZVONY H.Williams / J.Vyčítal

zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/

5 5 5 5 -5 -4 4 -3 4 4
Teď pro-jíž-dím už po-sled-ní mí-lí

5 5 5 5 -5 -4 4 -3 4
ces-tou v na-šem krás-ném ú-do-lí

-5 -5 -5 6 -6 -6 6 -5 5 -4 4
v dá-li vi-dím náš kos-te-lík bí-í-lý

-4 -4 -4 5 -5 -5 5 -4 4
a sly-ším jak zvo-ny hla-ho-lí

-5 -5 -5 6 -6 6 6 6 5 6
R. Můj ži-vot dál s tvým ne-bu-de spja-tý

-4 -4 -4 5 -5 -5 5 -4 4
a mý sr-dce do-bře už to ví

-5 -5 -5 6 -6 -6 6 6 5 6
Ne-za-zvo-ní ni-kdy zvo-ny zla-tý

-4 -4 -4 5 -5 3 5 -4 4
na tý svat-bě mý a svat-bě tvý

2. Teď prožívám tu nejhorší chvíli
o který přemýšlím tolik dní.
Přede mnou je náš kostelík bílý
a v něm tvoje šaty svatební.

R. Můj ...

3. Tak se vracím zpátky první míli
na tý cestě trpký, cestě zlý
Za mnou zůstal náš kostelík bílý,
u tebe mý srdce posedlý.