Svatá Kateřina

Svatá Kateřina
hudba,
text : P.L.Žalman

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -5 5 -4 4 6 6 -5 5 -4 4
Svatá Ka-te-ři-na hudcům housle be-re

6 6 6 6 6 5 -5 6 6
bílý koně žene do strání

-5 -5 -6-6 6 -6 6 6 -5 5 -4 4
pryč z našeho domu až na sa-mou ho-ru

-5 -5 -5 -5 -5 5 4
písně z duše vy-hání

instr.mezihra:
5/-4/4/-3/3/-3/4/5 /5/5/-5/-4/ -4/-4/5/5/5

Svatá Kateřina housle zavěsila
od našeho domu odchází
abysme nemohli vyndat jiný z truhly
všechny klíče rozhází

instr.mezihra:

Svatá Kateřino přines hudcům jaro
až za pecí budeš se jim zdát
klekni na tu horu vyžeň spáče dolů
aby mohli spolu hrát / sloka 2x /