Soudce - F.L.Věk

Soudce - středověká
autor : středověká, upr. J.Srnka

ústřední melodie seriálu F.L.Věk

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll/

---3 4 ---3 3 ---3 4 -3 ---3
Ce všeho světa Bo-o--že

4 -4 -4 5 4 -4 -4 5
tvým před trůnem nepo-mo-že

5 -5 5 6 5 -4 -4 4
žádnému nádhernost je-ho

5 4 -4 4 -3 ---3 3 ---3
byť měl slávu světa všeho

Jen to samo všechno může
jen to od pekla pomůže
když kdo jsa pokorný tichý
a své vyznávaje hříchy

Před tebou se srdcem níží
neb k takému hned se blíží
tvá milost a jej podjímá
i láskou mile objímá

Račiž tedy milý pane
obdařiti pokorou mne
svou milost se mnou konati
v lásce své dej setrvati

6.poloha s overblow- tónem b na 6.dírce / C harmonika - D moll /

-4 -5 -4 4 -4 -5 5 -4
Ce všeho světa Bo-o-že

-5 6 6 -6 -5 6 6 -6
tvým před trůnem ne-pomože

-6 +!6 -6 7 -6 6 6 -5
žádné--mu nádhernost jeho

-6 -5 6 -5 5 -4 4 -4
byť měl slávu světa všeho