Šla Nanynka do zelí

Šla Nanynka do zelí

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 5 5 5 5 -5 6 -6 6 -5 6 -5 5
Šla Nanynka do zelí do zelí do zelí

5 5 5 5 5 -5 6 -6 6 -5 5
natrhala lupení lu-peníčka

6 6 -6 6 -4-4-4 6 6 -6 6 5 5 5
Přišel na ni Pepíček rozšlapal jí košíček

7 7 7 -6 -6 -6 6 5 -5-4 4 -3 4
ty ty ty ty ty ty ty to budeš platiti

7 7 7 -6 -6 -6 6 5 -5-4 4 -3 4
ty ty ty ty ty ty ty to budeš platiti

Já to platit nebudu nebudu nebudu
radši se dám na vojnu na vojničku
Na vojnu se nedávej truc rodičům nedělej
Udělám udělám na vojnu se přece dám
udělám udělám na vojnu se přece dám