Schody do nebe

SCHODY DO NEBE
hudba: Karel Kopecký

text: Jindřich Faktor
film Souhvězdí panny(1965) zpěv: K.Kopecký (filmová verze)

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig.F dur

6 6 5 6 -5 5 6 6 5
1. Ta-ko-vý-ý schody do ne-be

-5 -5 -5 -5 6 -5 5 -4 -4
po-sta-vit chtě-el bych pro te-be

4 4 4 6 6 5 4 4 6 6 -5
vždyť ty jsi bílá-á jako ta víla

5 5 5 5 -6 5 5 -4
ne-mys-líš vů-bec na se-be

6 6 6 -5 5 6 6 5
Ne-ní tu místo pro te-be

-5 -5 -5 -5 6 -5 5 -4 -4
zkrátka mu-si-íš jít do ne-be

4 4 4 6 5 4 4 6 6 -5
A-bys tam ži-la a šťastná by-la

5 5 5 -4 -4 4 -3 4
v ráji kde jsou jen an-dě-lé

4 4 -4 4 -4 5 6 -4 4
Ty jsi ta-ko-vý kvítek křehký

-4 -4 -4 -4 4 -4 5 6 6
vím, že tě všechno hned u-na-ví

-5 -5 -5 -5 -5 5 6 -4 4
Na zemi tam život není lehký,

-4 -4 -4 -4 5 -5 -6 6 6
vidím, že tě a-ni ne-ba-ví.

jako 1. Postavím schody pro tebe,
zkrátka musíš jít do nebe
Abys tam žila a šťastná byla
v ráji kde jsou jen andělé

fine 4 4 4 4 4 -5 -6 -7 -6 -7 -6 6
Tak buď už k sakru ve-se-lá -á -á -á -á

5 6 -6 -5 6 6 5 -4 4
v ne-bi tam se přece ne-dě-lá.