Šaty z šátků

Šaty z šátků
hudba : L.Semelka

text : P.vrba
zpěv : L.Semelka

zapsal Petkon jako věnování milované ženě Jitce

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 ---3 -4 4 -3 4 -4 4 -3 4 5 -4 4 -4 5 -4
Tedˇ se choulíš v šatech z šátků vracím půjčku za oplátku

-4 -4 -5 5 4 -4 -5 5 -4 5 6 -5 5 -5 6 -5
ty se choulíš já se chvástám že už chápu slovo láska

5 -5 6 6 6 6 -5 5 -5
spousta jmen co jsem znal vyčichá

5 -5 6 6 6 6 -5 5 -5
sedíš jen změněná přetichá

5 -4 5 -4 4 -4 5 -4 5 4 -4 4 4
přetichá v šatech z šátků maličká při svíčkách

6 6 5 6 -6 -7 -6 6 6 6 -5 -5 5 5 -4 -4 4 5 -5 5 -4
R: Zralá světlo zhá-á--á-šíš a já se bojím těch tvých šatů z šá-á-á-tků

-4 5 -5 5 -4 5 -5 6 4
vím že mě raníš zůstanu sám

4 -6 6 6 5 -6 6 6 5 -6 6 6 5 6 -6
když dospělá a ospalá pak půjdeš ráno k vrátkům

To už bývá úděl dívčí že si náhle oči líčí
když dva šátky v šaty sváže čas dát zpátky nedokáže
já jsem znal spoustu jmen voňavých
proč to jen tobě jen vyprávím
zůstaň dál aspoň v příštích vteřinách mámina

R: Zralá...
-6 6 6 5 6 -6 -4 4
....... půjdeš ráno k vrátkům ...zralá