Pane můj

PANE MŮJ

hudba,text: K.Kristofferson
č.text: V.Hrubín
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. D dur

(Snadnější verze ve střední oktávě)

5 -4 4 4 -4 5 -5 6 -5
1. Pa-ne můj dals mi dost šťastnejch chvil

-5 6 -6 -7 7 6 5 5 6 -5 5 -4
mnohem víc já za-žil než jsem mo-hl si přát

5 -4 4 4 -4 5 -5 6 -5
pa-ne můj mar-ně teď vzpo-mí-nám

-5 6 -6 -7 7 6 7 7 -7 7 -8 7
čím si zasloužit mám že mě zdá se máš rád

-5 -5 -5 -5 5 -4 5 4 -4 5
R: Je-ží-ši prosím tě o pomoc tvou

-4 4 -4 -3 4 -4 4 5 4
dej mi ví-ru znáš kaž-dej můj hřích

-5 -5 -5 -5 4 -3 4 3 -3 4
prá-vě teď vím jak jsem ni-čím ty vším

-4 4 -4 -3 -3 4 -4 4 5 4
dej mi ví-ru če-kám dál v rukou tvých.

---
Na druhé sloce si ukážeme, jak se totéž dá hrát v dolní oktávě.
Tím se celá sloka zahraje níž než refrén, jako je tomu v originálu.

---

2 -1 1 1 -1 2 ---2 -2 ---2
2. Pa-ne můj na-po-věz mi ať vím

---2 3 ---3 -3 4 3 1 2 -2 ---2 2 -1
jak se od-vdě-čit smím za vše co jsi mi dal

2 -1 1 1 -1 2 ---2 -2 ---2
Pa-ne můj ji-ným snad po-znat dám

---2 -2 ---3 -3 4 3 4 4 -3 4 -4 4
čím jsem pro-šel já sám když jsem k to-bě se bral

-5 -5 -5 -5 5 -4 ....
R: Je-ží-ši, prosím tě.....

R: Ježíši, prosím tě.....
[: dej mi víru, čekám dál v rukou tvých.:]

Další varianta je ve 2.poloze na Country laděnou harmoniku.
Sloka se opět hraje níž než refrén a ohýbá se jen 3.dírka.

-3 ---3 3 3 ---3 -3 4 -4 4
1. Pa-ne můj dals mi dost šťastnejch chvil

4 -4 5 -5 6 -4 3 -3 -4 4 -3 ---3
mnohem víc já za-žil než jsem mo-hl si přát

-3 ---3 3 3 ---3 -3 4 -4 4
pa-ne můj mar-ně teď vzpo-mí-nám

4 -4 5 -5 6 -4 6 6 -5 6 -6 6
čím si za-slou-žit mám že mě zdá se máš rád

7 7 7 7 -7 -6 -7 6 -6 -7
R: Je-ží-ši pro-sím tě o po-moc tvou

6 6 -6 -5 6 -6 6 -7 6
dej mi ví-ru znáš kaž-dej můj hřích

7 7 7 7 -7 -6 -7 6 -6 -7
prá-vě teď vím jak jsem ni-čím ty vším

6 6 -6 -5 -5 6 -6 6 -7 6
dej mi ví-ru če-kám dál v ru-kou tvých.