Na pavlovskej dolině

Na pavlovskej dolině

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 6 6 5 -4 4 6 6 7 7 -7 -6 6
Na pavlovskej dolině túží šohaj po víně

6 6 7 7 -7 7 -7 -6 6 6 -6 -6 6 -6 6 -5
/: túží šohaj po vínečku volá na svú frajárečku

5 5 6 6 5 -4 4
frajárečko nalej ně :/

Frajárečka rozmilá vínečka mu naléla

/: do džbánečka kamenného vínečka ryzlinkového

aby sa mu lúbila :/