Papírové řetězy

hudba,text : W.Daněk

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 5 -4 5 -4 5 -4 4 4 4 ---3 4 -4 ---3
Slepuje očko do oč-ka řetězy z papí-ru

5 5 -4 5 -4 5 6 5 -4 6 6 6 -6 -7-6 6
není to jen tak z plezíru a v domě voní vánočka

5 5 -4 5 -4 5 -4 4 4 4 ---3 4---3 4 -4 ---3 ---3
co kdyby třeba zrovna teď pohyby prstů stále stej-ný

5 5 -4 5 -4 5 6 5 5 6 6 6 6 -6 -7 7 -8
už ví že je to beznadějný už to ví že se ne-dočká

7 7 7 -7-6 6 -6 6 5 6 -6 5 -4 4
R: Řetězy pa-pí-rový změní se na o-ko-vy

-4 -4 5 6 5 -4 4 6 -6 -7 -8-7 6
nikdo jí neod-po-ví nikdo se nezeptá

7 7 7 -7-6 6 -6 6 5 6 -6 5 -4 4
za šperky safí-rový nekoupí to co ne-ní

4 -4 5 6 5 -4 4 4 4 -4 5 4 4 -4 4
je ja-ko ve věze-ní vánoční noc vánoční noc

Pomalu chystá večeři prostírá po paměti
venku jsou slyšet hlasy dětí a někdo zvoní u dveří
běží jak voda v potoce je to jen pošťák s telegramem
zarámovaný dveřním rámem přeje veselé Vánoce

R: Řetězy papírový ...

Nemusí ani slova číst je jí to dávno všechno jasné
tak zavře dveře světlo zhasne ke stolu nese bílý list
nůžkama proužek po proužku odstřihuje z něj mechanicky
a na řetězech jako vždycky přibývá kroužek po kroužku

R: Řetězy papírový ...