Cib, cib, cibulenka

Cib, cib, cibulenka

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 6 5 4 5 6 6 6 5 4 5
Cib cib cibulenka mak mak makulenka

5 -4 -4-4 4 5 6 5-4-4 -4 5 -4 4
když jsem byla maličká chovala mě matička

5 -4 -4 -4 4 5 6 5 -4 -4 -4 5-4 4
a teď když jsem veliká musím chovat Jeníka