Vůz do Tennessee

The white stars- Vůz do Tennessee/ Zebra Dun/am.lidová/č.text Mirek Hoffmann

Orig.tónina Fdur

Zapsal: San Jose

3 4 4 5 6 5 4 -4 4 -3 4
1. Tam za Modrou horou, Modrými lesy,

3 4 4 5 6 6 6 -5 5 -4 5
tam je domov můj, tam leží Tennessee,

6 7 7 7 7 6 6 -6 6 -5 6
tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl,

3 4 4 5 6 5 4 -4 4 -3 4
vždyť pět dlouhejch let už jsem ji neviděl.

2. Zapřáh' jsem svý koně a dal jsem jim směr:
tam za Modrou skálu, jen dál na sever,
proč severní hvězda se zdá mlhavou
a divnej mrak-divnej stín mám za hlavou?

3. Proč můj vůz je náhle černej jako tér
a míří na jih, když chci já na sever,
proč maj' koně v hlavách černý chocholy,
proč díra, co mám v hlavě, už nebolí?

4. Proč víko mi na postel přitloukají
a proč poslední sbohem mě dávají,
vždyť loučím se s nima snad ne naposled,
tak proč ženský pláčou, mužský hryžou ret?

5. Proč spouštěj' mě pod zem u dvou borovic,
proč hážou na mě hlínu, když jim chci jen říct:
"Tak vzkažte mý mámě za Modrý lesy,
proč můj vuz nedojel do Tennessee!"

-3 -3 4 -3 -3 4
*: Tennessee, Tennessee ...