Dvě báby

Dvě báby
hudba: americký spirituál

text: J.Tichota
Spirituál kvintet

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 6 6 -6 -6 6 -5 5
Jak lé-ta jdou svět pro mě ztrácí glanc

6 6 -6 7 6 6 6 6 -6 6
všichni se rvou a du-ši dá-vaj všanc

6 7 7 7 7 7 6 -6 -6 -6 6 5
a za pár šestáků vás prodaj věřte mi

5 5 5 -5 6 -6 -6 6 6 -5 5
už víc nechci mít do-mov svůj na ze-mi

6 6 6 6 6 -6 -6 6 -5 5
R.: Čas žá-dá svý a mně se krátí dech

6 6 -6 7 6 6 6 6 -6 6
když před ka-plí tu zpívám na schodech

6 7 7 7 7 7 6 -6 -6 -6 6 5
svou píseň vo nebi kde bu-de blaze mi

5 5 5 -5 6 -6 -6 6 6 -5 5
už víc nechci mít do-mov svůj na ze-mi

Po jmění netoužím jsme tu jen nakrátko
i sláva je jak dým jak prázdný pozlátko
já koukám do voblak až anděl kejvne mi
už víc nechci mít domov svůj na zemi

R.: Čas žádá svý a mně se krátí dech ...

Říkám good-bye světskýmu veselí
těm co si užívaj nechci lízt do zelí
jsem hříšná nádoba však spása kyne mi
už víc nechci mít domov svůj na zemi

R.: Čas žádá svý a mně se krátí dech ...

V určenej čas kytara dohraje
zmlkne můj hlas na cestě do ráje
vo tomhle špacíru noc co noc zdá se mi
už víc nechci mít domov svůj na zemi

R.: Čas žádá svý a mně se krátí dech ...